Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Ένας Ήλιος που κόβει την ανάσα

Η προεξοχή της 30ης Μαρτίου 2010 στο υπεριώδες
Πηγή στοιχείων : NASA Science.

Δεν υπάρχουν σχόλια: