Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

Δύο γαλαξίες αποδιοργανώνονται

NGC 4522
Σπειροειδής γαλαξίας
Απόσταση : 60 εκατομμύρια έτη φωτός
.
NGC 4402
Σπειροειδής γαλαξίας
Απόσταση : 60 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : ESA Space science, ΝΟΑΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: