Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Λαμπρά νεφελώματα στον Μ33

Γαλαξίας του τριγώνου
Σπειροειδής γαλαξίας
Μ33
Απόσταση : 2.9 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : NASA, Giles Sparrow, Cosmos, Quercus Pubblishing Ltd 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια: