Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Ο γαλαξίας του Barnard

Ο Γαλαξίας του Barnard
Ακανόνιστος γαλαξίας
NGC 6822
Απόσταση : 18 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : ESO, Giles Sparrow, Cosmos, Quercus Pubblishing Ltd 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια: