Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Λάμψεις στο κέντρο του Γαλαξία

Το κέντρο του Γαλαξία μας
Πηγή στοιχείων : New Scientist.

Δεν υπάρχουν σχόλια: