Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Πίδακες ακτίνων Χ από τους γαλαξίες

Μ87
Ελλειπτικός γαλαξίας
NGC 4486
Απόσταση : 60 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο, Giles Sparrow, Cosmos, Quercus Pubblishing Ltd 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια: