Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Skyview

Μ81 ( αριστερά ) - Μ82 ( δεξιά )
Γαλαξίες
Απόσταση : 12 εκατομμύρια έτη φωτός
Η υπεριώδης ακτινοβολία που εκπέμπουν τα θερμά νέα αστέρια φωτίζουν τους γαλαξίες Μ81 και Μ82.
Πηγή στοιχείων : NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: