Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Η αποστολή NOAA-N Prime

6.2.2009 : Η εκτόξευση του μετεωρολογικού δορυφόρου
Πηγή στοιχείων : NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: