Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

Fritz Zwicky

Fritz Zwicky ( 1898 - 1974 )
Πηγή στοιχείων : Stephen M. Mauer, Wikipedia.

Δεν υπάρχουν σχόλια: