Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Ταξίδι σ' ένα σφαιρίδιο Bok

NGC 281
Νεφέλωμα εκπομπής
Απόσταση : 9.500 έτη φωτός
.
Σφαιρίδιο Bok
Πηγή στοιχείων : Tammy Plotner - Universe today, Hubble.

Δεν υπάρχουν σχόλια: