Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Ο σχηματισμός των γήϊνων πλανητών

Καλλιτεχνική απεικόνιση του εξωπλανήτη CoRoT-7b
Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: