Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Ένας θηριώδης υπερκαινοφανής

SN2009bb
Υπερκαινοφανής με δίσκο προσαύξησης και πίδακες υψηλής ταχύτητας.
Πηγή στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο, NRAO.

Δεν υπάρχουν σχόλια: