Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Ο σχηματισμός των γαλαξιών

Εξελικτικά στάδια των γαλαξιών
Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: