Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Το φαινόμενο του " Μαγνητικού καθρέφτη"

Η εκπομπή ουδέτερου υδρογόνου στον ουρανό
Πηγή στοιχείων : IBEX/NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: