Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Η πρόοδος του Webb

Το μοντέλο του Webb σε φυσική κλίμακα στο Δουβλίνο
Πηγή στοιχείων : NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: