Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Οι υπερκαινοφανείς του τριγώνου

Ο γαλαξίας του τριγώνου
Σπειροειδής γαλαξίας
Απόσταση : 2.6 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: