Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Εναλλακτικές ενεργειακές καλλιέργειες

Σπόροι του φυτού jatropha curcas
Πηγή στοιχείων : NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: