Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Γαλαξίας στον Ιπτάμενο ιχθύ

Συνεστραμμένος γαλαξίας
Απόσταση : 50 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: