Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008

Βρεφοκομείο αστεριών κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας

Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας
Πηγές στοιχείων : New scientist , Chandra X - ray .

Δεν υπάρχουν σχόλια: